Bijeenkomst over fiets- en voetgangersverbinding tussen Oude Dorp en Bijvanck

De gemeente Blaricum organiseert een bijeenkomst over de voetgangers- en fietsverbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 mei 2017 in het gemeentehuis, begint om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen.

Vorige maand is de gemeente Blaricum gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een oversteekvoorziening voor fietsers en voetgangers bij de aansluiting van de Burgemeester Le Coultredreef met de Randweg/Randweg Oost. Daarbij wordt de haalbaarheid van een veilige verbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck in de vorm van een brug of tunnel (onder of over de Randweg-Oost) onderzocht.

De gemeente Blaricum wil inwoners nadrukkelijk betrekken om tot een goed en gedragen voorstel voor deze mogelijk oversteek te komen. U bent dan ook van harte welkom op 29 mei. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de studie, de bewonersavond en aanmelden leest u op onze projectpagina