Inwoners regio G&V voelen zich gezonder dan elders in Nederland

Zowel volwassenen als ouderen in de regio Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door problemen met gezondheid dan de overige Nederlandse bevolking.

Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek dat in het najaar van 2016 onder 22.000 regio-inwoners is uitgezet en in nauwe samenwerking met het RIVM en het CBS is uitgevoerd.

Volwassenen roken minder en - hoewel het laagste van heel Nederland - heeft 1 op de 10 inwoners ernstig overgewicht. Het alcoholgebruik is hoger dan landelijk. Ruim een derde van de volwassenen en bijna de helft van de ouderen is min of meer sociaal eenzaam. Toch is ook dit lager dan landelijk. Vergeleken met het vorige onderzoek in 2012 ontvangen ouderen minder hulp en geven zij vaker aan behoefte te hebben aan extra zorg.

Donderdagmiddag 18 mei 2017 heeft de directeur Publieke Gezondheid van de GGD, René Stumpel, het eerste exemplaar van de kernpunten aangeboden aan Eric van der Want, voorzitter van het portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein.

Eric van der Want: ‘Dit onderzoek biedt een schat aan informatie over diverse gezondheids- en leefstijlthema’s van de inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze data vormen een belangrijke basis voor integraal beleid en intensieve samenwerking van gemeenten en instellingen’.

Hoewel het merendeel van de bevolking zich dus gezond voelt en ook psychisch gezond is, is er bij een aanzienlijk deel sprake van risicofactoren voor ziekte. Positief is dat met name ouderen behoorlijk lichamelijk actief zijn en tevreden zijn met de eigen woning en de woonomgeving. Via ggdgv.nl/GP2016 zijn alle resultaten te vinden.

Overhandiging resultaten regionale gezondheidspeiling
Links: Eric van der Want, rechts: René Stumpel