Jaarrekening 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat, op grond van artikel 197 lid 3 Gemeentewet, de volgende documenten ter inzage liggen:

  • jaarstukken 2016 (jaarrekening en jaarverslag)
  • concept controleverklaring, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 Gemeentewet
  • verslag van bevindingen, zoals bedoeld in artikel 213 lid 4 Gemeentewet

U kunt de documenten inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum, en in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De jaarstukken 2016 kunt u na 4 juli 2017 ook op deze pagina bekijken.

De gemeenteraad behandelt de documenten in de raadsvergadering op 4 juli 2017 in de raadzaal van het BEL-kantoor in Eemnes.