Tijdelijke burgemeesters geïnstalleerd

Vanmiddag zijn Joan de Zwart-Bloch en Niek Meijer door Commissaris van de Koning Johan Remkes geïnstalleerd als burgemeester van Zandvoort, respectievelijk Blaricum.

Van 11 tot 27 september 2017 ruilen deze burgemeesters tijdelijk van stoel. Deze tijdelijke waarneming in elkaars gemeente biedt hen de mogelijkheid zich een beeld te vormen van de wijze waarop de ander het ambt uitoefent om daarin vervolgens van elkaar te leren.

Installatie burgemeesters