Kadernota van Blaricum voor 2018

De komende jaren heeft de meerjarenbegroting van de gemeente Blaricum een positief saldo. Dit is te zien in de kadernota voor 2018 en de jaren erna.

Het positieve saldo geeft ruimte voor het nemen van structurele maatregelen ter bevordering van sociale en maatschappelijke zaken, wegen, het aanzicht van de openbare ruimte, en kwetsbare inwoners. In de jaren 2018 t/m 2021 is er nog een fors bedrag beschikbaar voor incidentele nieuwe initiatieven, zo staat in de kadernota.

Sociaal domein

De gemeente Blaricum trekt de komende jaren geld uit voor nieuwe investeringen op gebied van het ‘preventieve voorveld’. Door (kwetsbare) inwoners te faciliteren en ondersteunen, kunnen zij zo zelfstandig mogelijk wonen en leven en zo goed mogelijk deelnemen aan de samenleving. De ‘Dag van de mantelzorg’ en ‘Tijd voor meedoen’ krijgen een vast budget in de begroting en ook het budget voor schoolmaatschappelijk werk en voor het sociaal wijkteam wordt uitgebreid.

Openbare ruimte

Blaricum Bijvanck is ruim 40 jaar oud en ondanks de investeringen die de laatste jaren gedaan zijn, is het nodig om de wijk verder te vernieuwen. In 2018 wordt een integraal plan opgesteld voor het groot onderhoud van de Bijvanck. De uitvoering ervan wordt vervolgens over verschillende jaren uitgespreid. Ook de wijk ‘Bouwvenen’, gebouwd in de jaren tachtig, is toe aan groot onderhoud. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor meer kleur en fleur in de plantsoenen en plantenbakken in Blaricum.

Bestuur en participatie

Sinds de provincie Noord-Holland in februari 2017 een Arhi-procedure is gestart voor de gemeenten binnen Gooi- en Vechtstreek, staat veel inzet in het teken van de toekomst van Blaricum (als zelfstandige gemeente?). De identiteit van het dorp wordt voor een groot deel bepaald door onze inwoners. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om geld uit te trekken voor het voeren van de dialoog met inwoners met betrekking tbt hun wensen, behoeftes en ideeën en het organiseren van verbinding tussen bestuur en het dorp en inwoners onderling.

Besluitvorming

De raad vergadert in juni over de kaders en stelt de definitieve nota vast in de raadsvergadering van 4 juli 2017.