Detailhandel en horeca

Blaricum heeft twee centrumgebieden waar de middenstand een belangrijke functie heeft. In het centrum van het oude dorp zijn verschillende horeca-gelegenheden, een aantal lokale middenstanders en vestigingen van landelijke detailhandel. In winkelcentrum De Balken in de Bijvanck zit naast een grote supermarkt, een aantal kleinere middenstanders en een horeca-gelegenheid.

Wet Bibob

Om misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten te voorkomen, is de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) ingesteld. Op grond van deze wet vraagt de gemeente uitgebreide informatie van ondernemers die een horeca-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning willen aanvragen of verlengen. Zij moeten vragen beantwoorden over onder andere de financiering, bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van hun bedrijf.

Met deze informatie kunnen de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders beoordelen of het met het verlenen van de vergunning, een criminele activiteit wordt gefaciliteerd. Als het risico bestaat dat een vergunning gebruikt zal worden voor een criminele activiteit dan kan zij op grond van de Wet Bibob, een vergunning weigeren, intrekken of bedrijfspanden sluiten.

Wilt u als ondernemer (tijdelijk) uw activiteiten uitbreiden, dan heeft u daar in een aantal gevallen een vergunning voor nodig. Hiernaast vindt u een beknopt overzicht van zaken waar u mee te maken kunt hebben.