Marktstandplaatsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de weekmarkt kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. U dient een kopie legitimatiebewijs en recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.  Indien er een vrije plek beschikbaar komt,  wordt deze plek op volgorde van inschrijving op  de wachtlijst  toegewezen daarbij  rekening houdend met de branche-indeling. De vergunninghouder dient de standplaats persoonlijk in te nemen. Ook  bestaat de mogelijkheid indien er incidenteel een vrije plek is, u zich bij de marktmeester kunt aanmelden als meeloper.

Kosten

Op grond van de legesverordening  bent u voor het in behandeling nemen van een dergelijke aanvraag leges verschuldigd. Ook bent u éénmalige kosten voor inschrijving op de wachtlijst verschuldigd. In de Marktgeldverordening staan de kosten voor het innemen van de marktstandplaats vermeld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Vergunningen via het nummer 14 035.