Precario

Precariobelasting betaalt u in Blaricum als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden van voorwerpen waarvoor precariobelasting wordt opgelegd zijn: containers voor bijvoorbeeld de opvang van bouwpuin, overkappingen en kabels in de grond.

Het tarief is vastgesteld op € 2,79 per strekkende meter.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.