Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  24 augustus 2017

  De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Blaricum bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

 • Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

  De gemeente Blaricum onderzoekt de haalbaarheid van een oversteekvoorziening (brug of tunnel) voor fietsers en voetgangers tussen het Oude Dorp en de Bijvanck.