Dialoog Blaricum

De wereld staat niet stil; de taken van de gemeente veranderen. En de wensen van inwoners ook. Daar willen we ons werk op afstemmen. Onder andere door sommige taken samen met de inwoners en ondernemers van het dorp op te pakken. Zij hebben immers vaak heel goede ideeën en plannen. Daarbij denken wij graag mee over of en hoe we bij het uitwerken van die plannen van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld door een budget ter beschikking te stellen, of de juiste partijen met elkaar te verbinden. Dát is de Dialoog met – en voor – Blaricum.

Samen werken aan de wensen van Blaricum

Vorig jaar hebben we met de Dialoog geïnventariseerd wat de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn. Er is besproken wat u belangrijk vindt voor het Blaricum van nu en de toekomst. Dit jaar willen we deze wensen samen met u verder vorm geven.

Wat vindt u belangrijk?

Uit alle wensen en ideeën van de Blaricummers komen 7 belangrijke onderwerpen naar voren. Onderwerpen, waar iedereen aan kan bijdragen. Hier gaat een groep van meer dan 50 Blaricummers mee aan de slag, in het vervolg van de Dialoog met Blaricum op 8 april 2017.

Onderwerpen Dialoog BlaricumKerk in Blaricum

1. Identiteit. Hoe kunnen we het dorpse karakter van Blaricum behouden?

2. Omgeving. Hoe zorgen we voor een groene en schone buurt?

3. Verbinding. Hoe verbinden we het oude dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent meer?

4. Veilig verkeer. Welke stimulans kan zorgen voor veilig (gedrag in het) verkeer?

5. Cultuur. Wat is er nodig om Blaricum te laten bruisen?

6. Bereikbaarheid. Welke plekken kunnen we beter bereikbaar maken, en hoe?

7. Stem van het dorp. Hoe brengen we ideeën en meningen bij de raad en het bestuur?

 

 

 

Meer informatie

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail.

Logo FacebookHoud ook onze Facebookpagina in de gaten voor updates over de Dialoog.