Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

De gemeente Blaricum is een haalbaarheidsstudie gestart naar een oversteek voor fietsers en voetgangers bij de aansluiting van de Burgemeester Le Coultredreef met de Randweg (- Oost). Hierbij wordt de haalbaarheid van een veilige verbinding tussen het Oude Dorp en de Bijvanck in de vorm van een brug of tunnel (onder of over de Randweg-Oost) onderzocht.

Onderzoeksaspecten

In het onderzoek wordt een breed scala aan aspecten meegenomen, zoals functionaliteit, sociale veiligheid, inpasbaarheid in het landschap en financiën.

Bewonersavond op 29 mei 2017

Wij vinden de betrokkenheid van onze inwoners heel  belangrijk en vragen hen nadrukkelijk om met ons mee te denken over de oversteek. Op maandag 29 mei a.s. organiseert de gemeente Blaricum  daarom een bijeenkomst voor bewoners. Deze vindt plaats in het gemeentehuis (Kerklaan 16),  begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.30 uur afgelopen. 

Tijdens de bijeenkomst  lichten we eerst toe op welke manier wij de studie aanpakken. Daarna gaan wij met u in gesprek over hoe u de huidige oversteek ervaart, wat u belangrijk vindt in de keuze voor een toekomstige oversteekvoorziening en welke oplossingen u zelf ziet. Dit doen wij in kleinere groepen en met gebruik van kaart- en beeldmateriaal.

Aanmelden
Wij stellen het op prijs als u zich van te voren voor deze bijeenkomst wilt aanmelden via ons digitale aanmeldformulier

Vervolg
Uw reacties nemen wij mee in de keuze voor een aantal voorkeursvarianten voor een mogelijke nieuwe voetgangers- en fietsverbinding. Deze resultaten worden naar verwachting begin juli 2017 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Het is de bedoeling om deze voorkeursvarianten na de zomer naar een concreet ontwerp te vertalen. Medio oktober wordt het eindresultaat van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie willen over het project en/of de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met Marjolein van der Marel van de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 035.