Fiets- en voetgangersverbinding: Oude Dorp - Bijvanck

De gemeente Blaricum onderzoekt de haalbaarheid van een oversteekvoorziening (brug of tunnel) voor fietsers en voetgangers tussen het Oude Dorp en de Bijvanck.

Onderzoeksaspecten

In het onderzoek wordt een breed scala aan aspecten meegenomen, zoals functionaliteit, sociale veiligheid, inpasbaarheid in het landschap en financiën. De gemeente Blaricum vindt de betrokkenheid van bewoners hierbij belangrijk en heeft hen, en ook belangenorganisaties, nadrukkelijk gevraagd om mee te denken. Zoals tijdens de bewonersavond van 11 juli 2017.

Presentatie bewonersavond 11 juli

Tijdens de bijeenkomst blikten we terug op de vorige bewonersavond (van 29 mei 2017) en vertelden we wat we met deze inbreng van bewoners en belanghebbenden gedaan hebben. We lieten zien welke varianten voor een voetgangers- en fietsverbinding vervolgens zijn opgesteld en hoe we deze onderling hebben beoordeeld. In de presentatie toonden we de voorkeursvarianten die het meest kansrijk zijn.

Vervolg

Het is de bedoeling om de voorkeursvarianten na de zomer naar een concreet ontwerp te vertalen. Medio oktober wordt het eindresultaat van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Contact

Wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Marjolein van der Marel van de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Deelnemers aan bewonersavond op 29 mei 2017
Foto: Bewonersbijeenkomst 29 mei in het gemeentehuis