Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

  • Verkeers- en Vervoersplan

    24 augustus 2017

    De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen.

  • Parkeren in Oude Dorp

    In het Oude Dorp Blaricum kunt u in de blauwe zone kort parkeren (maximaal 1,5 uur). Langparkeerders kunnen uitwijken naar het terrein bij Bellevue.