Discriminatie en ongelijke behandeling

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is er voor iedereen. Want discriminatie en ongelijke behandeling kan iedereen overkomen. Volgens Artikel 1 van onze grondwet moeten alle mensen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling nog veel voor.

U kunt bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek (MD GenV) kosteloos melding maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling. MD GenV pakt elke melding deskundig op. We lossen zaken op waar dat kan en verwijzen door als dat nodig is. Ook bij twijfels of als u vragen heeft over het onderwerp discriminatie, kunt u contact opnemen.

Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt MD GenV ook aan het voorkomen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders.

Meldpunt Discriminatie GenV werkt als onafhankelijk meldpunt en expertisecentrum, in opdracht van de bij haar aangesloten gemeenten in de Gooi en Vechtstreek waaronder Blaricum.

Contact mogelijkheden voor het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek: