Inwoners

Fotocarrousel homepage

  • Niet getoond Vituskerk
  • Niet getoond Straatbeeld met terras en fietsers
  • Niet getoond Runderen
  • Niet getoond Boerderij3
  • Niet getoond Woningen Blaricummermeent

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

In verband met de renovatie van de Blaercom is het inloopspreekuur van het sociaal wijkteam van Blaricum tijdelijk in het gemeentehuis van Blaricum. U bent hiervoor in de periode van 16 juli tot ...
Lees meer over 'Inloopspreekuur sociaal wijkteam Blaricum tijdelijk in het gemeentehuis'

(Accordion ingeklapt)

Eind april vond er een overleg plaats tussen de gemeenten Laren, Blaricum, Eemnes en Rijkswaterstaat over het geluid van de rijksweg A27. Na het gesprek werd duidelijk dat de A27 volgens Rijkswat...
Lees meer over 'Geluidsoverlast rijksweg A27'

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2018 en de Jaarrapportage 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op 25 juni...
Lees meer over 'Milieujaarverslag en jaarrapportage Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2018'

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 15 juli 2019 zijn de uit Syrië afkomstige heer Omar Alshafee en zijn zoon in het gemeentehuis van Blaricum genaturaliseerd.
Lees meer over 'Vader en zoon Alshafee krijgen Nederlandse nationaliteit'

(Accordion ingeklapt)

Op 10 juli jl. ontvingen wij de melding dat er poststukken zijn gevonden in Laren. Van het postbedrijf hebben wij vernomen dat hier enkele poststukken van de gemeente bij aanwezig zijn.
Lees meer over 'Gevonden poststukken in Laren '