Corona

mevr. E.J.M. Boersen-de Jong

Wethouder van gemeente Blaricum.

 

Portefeuille

Mevrouw E.J.M. (Liesbeth) Boersen-de Jong is 24 april 2018 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.
 
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Vergunningen
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Openbare ruimte:
  • wegen
  • groen
  • riolering
  • speelplaatsen
 • Verkeer en vervoer (incl. HOV)
 • Milieu en duurzaamheid

 

Nevenfuncties (uit hoofde van de functie)

 • BEL Combinatie
 • Vijzelgemaal
 • Regio Gooi en Vechstreek (voor zo ver eigen portefeuille betreft)

 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Tel: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 02
E-mail: Bestuurssecretariaat@Blaricum.nl

 

Wethouder Booersen - de Jong