Maatregelen vanwege coronavirus

 • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
 • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
 • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 13 december 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 6 december 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Naarderweg 63 te Blaricum.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Naarderweg 63 te Blaricum
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Restaurant De Goede Gooier, Crailoseweg 151 te Blaricum
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Goede Gooier, Crailoseweg 151 te Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Vestiging opstalrecht De Oorsprong tussen Vestiagroep en gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
 1. Instemmen met de tekst van de bijgevoegde concept-akte “Vestiging Recht van Opstal Kwalitatieve Verplichting”;
 2. Instemmen met het notarieel administratief afhandelen van deze akte middels de bijgevoegde volmacht;
 3. Instemmen met de ondertekening van de volmacht door de burgemeester.
 
Onderwerp- Belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar verklaren
Besluit: Het college besluit de aangeboden belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar te verklaren; met dien verstande dat voortaan bij grote bedragen eerder signaal wordt afgegeven richting bestuur.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Vervanging bomen aan de Ekelshoek
Besluit: Het college is niet akkoord met dit voorstel; eerst overleg met omwonenden organiseren.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Milieubeleidsplan
Besluit: Het college is akkoord met de bestuursopdracht Milieubeleidsplan 2013-2016 met dien verstande dat bij 2.2. voorbeeld weggehaald wordt en dat in plan rol GAD duidelijke wordt verwoord.
 
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek op 14 december 2011
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek op 14 december 2011
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Wmo inkoopvisie/model
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de inkoopvisie en –model;
 2. Voor de Wmo-inkooptrajecten (Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Hulpmiddelen, Tapliften en Rolstoelen) voor 2012 een bedrag van € 9.702 beschikbaar te stellen ten laste van Wmo-Algemeen (66220400);
 3. In principe in te stemmen met het regionaal beleggen van het contractbeheer mits dit gezien de aard en omvang van het contract nuttig blijkt te zijn.
 
Onderwerp- Evaluatie aannamebeleid basisscholen gemeente Blaricum
Besluit:
 1. Gesprek met schoolleiding beleggen;
 2. Nog eens goed nagaan waar nieuwe kinderen vandaan komen;
 3. College besluit memo voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis neming richting de raad te sturen.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Gezondheidszorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.