Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegebesluitenlijst 26 april 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Aanvraag ontheffing sluitingsuur van Moeke Spijkstra (B.V.) Torenlaan 10 te Blaricum
Besluit: De burgemeester besluit ontheffing te verlenen tot 31 december 2011 onder het verbinden van voorwaarden conform concept-besluit
 
Onderwerp- Verslag GBT oefening 13 januari 2011
Besluit: Het college besluit:
  1. Het GBT verslag d.d. 13 januari 2011 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. In 2011 vervolg te geven aan opleiden, trainen en oefenen van de GBT-leden voor (ten minste):
  • het volgen van training voor loco-burgemeesters in regionaal verband op 27 april 2011;
  • een 2e (lokale) GBT oefening te draaien op 22 juni 2011
 
Onderwerp- FLO-overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren
Besluit: Het college besluit LOGO-ledenbrief 11/08 voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp- Inspecties in bedrijven van de sociale werkvoorziening
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de brief van de arbeidsinspectie en de Tomingroep in kennis te stellen van de brief en aandacht te vragen voor dit onderwerp.