Maatregelen vanwege coronavirus

  • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
  • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
  • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2018-2022 neergelegd in het Coalitieakkoord van 23 april 2018.

Uitvoeringsprogramma

Met inachtneming van de (dualistische) rolverdeling is op basis van het coalitieakkoord een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van een collegeprogramma. Dit programma is richtinggevend op hoofdlijnen en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.