Collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld op basis van een coalitie tussen Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2014-2018 neergelegd in het Coalitieakkoord van 17 juni 2014.
 
Met inachtneming van de (dualistische) rolverdeling is op basis van dat coalitieakkoord door het college een uitvoeringsprogramma op gesteld in de vorm van dit collegeprogramma. Dit programma is richtinggevend op hoofdlijnen en opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.


"Blaricum borgt kwaliteit, versterkt de kracht van de samenleving en maakt haar ambities in de Blaricummermeent waar”