Maatregelen vanwege coronavirus

 • Op dit moment is het alleen mogelijk om online een afspraak in te plannen voor geboorten en overlijden. Voor overige diensten, die niet kunnen worden uitgesteld, kunt u contact opnemen met 14 035. Wij maken dan samen met u een afspraak.
 • Voor zelfstandigen en ondernemers is op deze pagina meer informatie te vinden. Staat uw vraag er niet bij, mail dan naar zelfstandigenloket@hilversum.nl. Dan wordt u het snelste geholpen.
 • Lees verder over onze aangepaste dienstverlening

Lees actuele informatie en maatregelen over het coronavirus.

Financiën: begroting en jaarverslag

U vindt hier publicaties en andere informatie over financiën in de gemeente, zoals de Kadernota, de programmabegroting (met daarin het beleid van de gemeente) en het jaarverslag.

 • Kadernota

  Voordat de begroting gemaakt wordt stelt de gemeenteraad de financiële kaders vast in de Kadernota.

 • Programmabegroting

  Ieder jaar voor 15 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de Kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? De begroting moet sluitend zijn, ook doorgerekend naar de komende jaren.

 • Jaarverslag

  Het jaarverslag vormt de spiegel van de programmabegroting. Hierin is informatie opgenomen over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente verantwoord.