Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad van Blaricum bestaat uit 13 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Blaricum, geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de gemeente aan en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

In Blaricum zijn 7 politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
- Hart voor Blaricum met drie zetels,
- De VVD met drie zetels,
- De Blaricumse Partij met drie zetels,
- D66 met twee zetels,
- Het CDA met één zetel,
- Democratisch Alternatief Blaricum met één zetel en
- De heer R.E. van den Broek met één zetel.