Raadsbesluiten

De informele raadsbesluitenlijst, de aangenomen moties en amendementen kunt u de donderdag na iedere raadsvergadering inzien via het raadsinformatiesysteem.

Instructie

  • Ga naar het raadsinformatiesysteem
  • Kies de datum waarop de raadsvergadering is gehouden
  • De raadsbesluitenlijst vindt u onderaan de agenda na agendapunt: Sluiting

De formele (vastgestelde) besluitenlijst vindt u terug onder agendapunt ‘Vaststellen notulen van de openbare vergadering’ in de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.