Corona

I. (Ineke) Breet-Roestenburg

Raadslid De Blaricumse Partij.

 

Contact

E-mail: I.Breet@Blaricum.nl

 

Nevenfunctie

Lid van de werkgroep regio-ambassadeurs Regionale Samenwerkingsagenda Regio Gooi & Vechtstreek
 

 

 

I. Breet-Roestenburg

Raadslid stelt zich voor

Dialoog met andersdenkenden
“Ik ben afkomstig uit Gelderland. De lagere en middelbare school heb ik gevolgd in Hilversum. Na mijn huwelijk ben ik verhuisd naar Huizen, om een jaar later in Blaricum neer te strijken. De belangstelling voor politiek is er altijd geweest. Op de middelbare school nam ik al deel aan discussiegroepjes waarin we elkaars standpunten aanscherpten. De dialoog aangaan met andersdenkenden spreekt mij aan. Een zelf politiek actieve leraar sociale geografie wakkerde die belangstelling verder aan. Hier in Blaricum is mijn betrokkenheid bij de plaatselijke politiek gegroeid door contact en overleg met politieke vertegenwoordigers over het centrumplan.”

Couleur locale behouden
“Als politicus moet je het algemeen belang in de gaten houden. Is iets goed voor iedereen of alleen voor een klein clubje? Het algemeen belang dien je door naar burgers te luisteren, bijvoorbeeld door het vormen van klankbordgroepen. Het bevorderen van de sociale cohesie door de dorpsdelen dichter bij elkaar te brengen is een van onze hoofddoelen. Natuurlijk heeft ieder deel zijn eigen dynamiek. Die moet je de ruimte geven, maar er moet daarnaast wel één Blaricum zijn. Regionale samenwerking, waar ik me als regio-ambassadeur ook mee bezighoud, is goed, maar koester wel de couleur locale die geworteld is in de culturele en historische identiteit van het dorp. Daarnaast willen wij het sociale domein verbeteren. Mensen die het moeilijk hebben moeten hulp krijgen. Naast mijn werk als raadslid ben ik actief voor Veilig Verkeer Nederland. Bewustwording creëren op het vlak van verkeersveiligheid is essentieel, zeker omdat dit thema prominent terugkomt in de dorpspraktijk."