Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand. De raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes, aanvang 20.00 uur. Iedereen kan de raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Bekijk het vergaderschema voor eventuele afwijkende aanvangstijden.

Raadsinformatiesysteem

De opnamen van de vergaderingen kunt u terugluisteren via het raadsinformatiesysteem
 

Live meeluisteren

Alleen tijdens de vergaderingen kunt u live meeluisteren
 

Raadsvergaderingen vóór 18 september 2018

Agenda’s en vergaderstukken vóór 18 september 2018 staan niet in het raadsinformatiesysteem. Deze informatie kunt u terugvinden via het zoekvenster van de kalender


Vergaderstukken

Door op de links te klikken zijn de vergaderstukken te bekijken. In het zoekvenster hieronder kunt u het archief doorzoeken.