Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert één keer per maand. De raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in EEMNES, aanvang 20.00 uur. Iedereen kan de raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

In de kalender staan de vergaderdata van de gemeenteraad. Door op de links te klikken zijn de vergaderstukken te bekijken. In het zoekvenster hieronder kunt u het archief doorzoeken.

Klik voor mobiele weergave op deze link.