Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand. De raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes, aanvang 20.00 uur. Iedereen kan de raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Bekijk het vergaderschema voor eventuele afwijkende aanvangstijden.

Vergaderingen terugluisteren en vergaderstukken bekijken

De opnamen van de vergaderingen kunt u terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. Daar kunt u ook de vergaderstukken bekijken.

Live meeluisteren

Alleen tijdens de vergaderingen kunt u live meeluisteren