Corona

Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Blaricum zijn uitgebracht.

 • Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek van start

  De regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning is officieel van start. Met de benoeming van het bestuur en de oprichting van de stichting is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek operationeel. Samen met bouwers, installateurs, Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, opleidings- , kennis- en financiële instellingen wordt ingezet op het versnellen van de verduurzaming van woningen in de regio.

 • Nieuwjaarsboodschap van burgemeester De Zwart-Bloch

  Voor alle inwoners van Blaricum heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch een nieuwjaarsboodschap, met een terugblik op 2020 en een wens voor het nieuwe jaar.

 • 62 kilo zwaar vuurwerk ingeleverd in Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

  Op maandag 28 en dinsdag 29 december kon anoniem vuurwerk worden ingeleverd bij een van de 4 scheidingsstations binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wie op deze dagen illegaal vuurwerk inleverde, kreeg geen boete. In totaal is er 62 kilo zwaar vuurwerk ingeleverd (waaronder o.a. cobra’s, strijkers en lawinepijlen) bij de GAD-locaties in Huizen, Weesp, Bussum en Hilversum.

 • Openingstijden oudjaarsdag GAD en kerstbomeninzameling

  De scheidingsstations van de GAD in Bussum, Hilversum, Huizen en Weesp zijn op oudjaarsdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten. Het hoofdkantoor en de klantenservice in Bussum zijn eveneens vanaf 15.00 uur gesloten.

 • Let op: doe rechtstreeks zaken met de gemeente

  Toe aan een nieuw rijbewijs of paspoort? Maak hiervoor een afspraak via de officiële gemeentewebsite. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd kosteloos. Ook kunt u rechtstreeks via onze website een aantal producten aanvragen.

 • Inleverpunten voor legaal en illegaal vuurwerk

  Vuurwerk afsteken is dit jaar verboden. Mensen die toch legaal of illegaal vuurwerk in huis hebben, kunnen dit op maandag 28 december en dinsdag 29 december anoniem inleveren bij een van de 4 scheidingsstations in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wie op deze dagen illegaal vuurwerk inlevert, krijgt geen boete.

 • Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het weten

  De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de dienstverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop inwoners door een medewerker van de gemeente zijn behandeld. Of u krijgt geen reactie van ons. Als u een klacht heeft dan kunt dit bij ons melden en kunnen wij ermee aan de slag.

 • Kerstattentie voor inwoners met een laag inkomen

  De gemeente Blaricum reikt in de week voor kerst een kerstattentie uit aan inwoners die van een minimuminkomen moeten leven. Het gaat om een cadeaubon en een kerststol. De kerstattentie wordt bij de inwoners thuisgebracht.

 • Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw

  Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

 • Pas op voor babbeltruc over veranderingen huishoudelijke hulp

  Maatschappelijke Zaken heeft vorige week een brief gestuurd naar inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren over veranderingen in de huishoudelijke hulp. Er zijn mensen actief met een babbeltruc.

 • Nieuwe website Maatschappelijke Zaken live

  De website voor Maatschappelijke Zaken is vernieuwd! Gemeente Huizen heeft samen met Blaricum, Eemnes en Laren gewerkt aan www.maatschappelijkezaken.nl Daar is informatie te vinden over hulp en ondersteuning of geldzaken.

 • Blaricum en Eemnes gaan door met de JOGG-aanpak

  De JOGG-aanpak is een lokale integrale aanpak waarbij de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder wordt gemaakt. Gemeenten Blaricum en Eemnes zijn al sinds begin 2018 JOGG-gemeenten. Zij zetten zich daarmee samen met betrokken partners in voor een gezondere omgeving voor de jeugd. Na 3 jaar zit de eerste JOGG-fase erop. De 2 gemeenten gaan graag door met de JOGG-aanpak. De wethouders Anne-Marie Kennis (Blaricum) en Wilma de Boer-Leijsma (Eemnes) hebben de samenwerkingsovereenkomst met JOGG verlengd met nog eens 3 jaar met ingang van 1 januari 2021. JOGG-regisseur Nick Scholten zal uitvoering geven aan dit 3-jarige plan.

 • Gemeenten Gooi en Vechtstreek maken economische vuist tegen corona

  De regiogemeenten lanceren een breed pakket voor inwoners en ondernemers met maatregelen en investeringen voor economisch herstel. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector. Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid.

 • Zoekgebieden gewijzigd voor zonne- en windenergie

  Er zijn twee nieuwe zoekgebieden voor grootschalige opwek van zonne-energie aangewezen in de Gooi en Vechtstreek. Ook worden vier zoekgebieden uit de concept-Regionale Energiestrategie (RES) niet verder onderzocht. De wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van reacties van onder andere inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en volksvertegenwoordigers. Alle reacties zijn tegen elkaar afgewogen en beantwoord in de recent gepubliceerde reactienota ‘Op weg naar RES 1.0'. De nota leidt tot veranderingen van zoekgebieden, aanvullende onderzoeksvragen en tekstuele veranderingen.

 • Raadslid Ineke Breet-Roestenburg neemt afscheid en ontvangt Koninklijke onderscheiding

  Dinsdag 15 december nam raadslid Ineke Breet-Roestenburg digitaal afscheid tijdens de raadsvergadering. Ook ontving ze op maandag 14 december een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Joan de Zwart-Bloch, omdat ze 13 jaar als raadslid actief is geweest.

 • Uitstel visie kernrand

  Het gedeelte tussen de Schapendrift en de Gooijergracht is onbebouwd en voornamelijk agrarisch gebied. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Dorp 2018 gaf de gemeenteraad aan dat er voor dit gebied een visie moest worden opgesteld. In deze visie wordt beoordeeld of de bestemming van dit gebied nog steeds de juiste is.

 • Voorkom oplichting aan de deur of via de telefoon

  Oplichters zijn op allerlei manieren actief. Met een aantal eenvoudige tips voorkomt u oplichting aan de deur of via de telefoon.

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 • Rijksafspraken over wegen, spoor, wonen en werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek

  De aankomende periode worden landelijk belangrijke stappen gezet voor Gooi en Vechtstreek over snelwegen en de situatie op en rondom het spoor, bouwen en wonen. Dit is de uitkomst van besluitvorming van het Rijk in het overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

 • Ruim hondenpoep altijd op

  Honden zijn welkom in Blaricum. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom nieuwe gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Eén daarvan is dat het opruimen van hondenpoep overal verplicht is. Donderdag 10 december 2020 plakte wethouder Anne-Marie Kennis een speciale ´hondensticker´ op 1 van de bestaande afvalbakken.

 • Hoe gaat het met Ton Calis (86)?

  In deze interviewreeks spreken we met een aantal Blaricummers over hoe het met hen gaat in deze tijden van corona.

 • Denk ook aan uw veiligheid tijdens de feestdagen!

  December is een maand met veel gezelligheid. Maar ook een periode met ongelukken zoals met omvallende kaarsen, kerstversiering die vlam kan vatten en brandwonden bij het gourmetten.

 • Gemeente roept inwoners met problemen kinderopvangtoeslag op zich te melden

  Door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst kwamen veel ouders ernstig in de problemen. In onze gemeente zijn er ook gedupeerde gezinnen. Door de privacywetgeving ontvangen wij geen namen en adressen van de gedupeerden. We komen graag met deze gezinnen in contact om na te gaan hoe we kunnen helpen. Daarom roepen wij gedupeerden op om zich te melden.

 • Raadslid Ineke Breet-Roestenburg stopt als raadslid

  Breet-Roestenbug van De Blaricumse Partij neemt na dertien jaar afscheid van de gemeenteraad van Blaricum. Zij verklaart:

 • Orange The World

  Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

 • Gezocht: stembureauleden

  Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij zochten hiervoor stembureauleden, maar inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen ontvangen. U kunt zich daarom niet meer aanmelden. Wij danken u voor uw interesse.

 • Huis-aan-huis inzameling gft in de wintermaanden weer naar eens per 2 weken

  Vanaf 1 december wordt het gft-afval weer eens per 2 weken aan huis opgehaald door GAD Gooi en Vechtstreek. Dit geldt voor de maanden december, januari en februari.

 • Sint in Blaricum

  Door het coronavirus gaat de intocht van Sinterklaas in Blaricum dit jaar niet door. Jullie willen natuurlijk heel graag weten of Sinterklaas wel hier naar toe komt, en of je je schoen kan zetten..., en krijg je dit jaar wel pepernoten, chocoladeletters of cadeautjes?

 • Tosca de Jong nieuwe raadsgriffier Blaricum

  Tosca de Jong (1963) is de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Blaricum. Zij volgt voormalig griffier Ralph de Vries op.

 • Informatiebijeenkomst verward gedrag

  Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Juist in deze corona tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk. Om meer duidelijkheid te geven over verward gedrag en wat iemand kan doen om te helpen, vindt op 17 november een digitale informatieavond plaats.

 • Bloemenmengsel langs geluidswal

  Op donderdag 29 oktober heeft wethouder Liesbeth Boersen – via een machine – een speciaal bloemenmengsel aangebracht aan de geluidswal langs de Bijvanck. Wethouder Liesbeth Boersen: ¨Dit verhoogt de biodiversiteit: het mengsel trekt bijen en andere insecten aan. Als alles straks gaat bloeien ziet het er bovendien fleurig en kleurrijk uit!¨

 • Gratis mondkapjes voor inwoners met laag inkomen

  In publieke ruimten geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. De aanschaf van een mondkapje is een extra uitgave. Voor inwoners met een klein budget is dat niet prettig. Om deze inwoners te helpen, stellen de BEL-gemeenten mondkapjes beschikbaar.

 • Pleegouders gevraagd

  In Gooi en Vechtstreek is onvoldoende opvang voor kinderen die tijdelijk niet hun bij eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden pleegouders gezocht, voor kinderen en jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

 • In quarantaine en ondersteuning nodig?

  Inwoners die positief zijn getest, moeten meestal direct in quarantaine. Veel voorbereidingstijd om zaken te regelen is er vaak niet. Denk aan het doen van boodschappen, het naar school brengen van kinderen, et cetera. Ook kunnen mensen te maken krijgen met psychische problemen, zoals een besmetting met het coronavirus bij een dierbare, of de angst daarvoor.

 • Prijsuitreiking vrijwilligers 2020

  Op donderdag 22 oktober zijn de prijzen uitgereikt voor de vrijwilligers 2020 door wethouder Gerard Knoop. Dit gebeurde in klein comité volgens de coronamaatregelen. De heer Niks is vrijwilliger van het jaar 2020. Robin van der Weiden ontvangt de aanmoedigingsprijs 2020. Van harte gefeliciteerd!

 • Kijk jij om?

  Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

 • Sportakkoord BEL-gemeenten getekend

  Op donderdag 15 oktober 2020 ondertekenden wethouders Kennis (Blaricum), De Boer-Leijsma (Eemnes) en Stam (Laren) het sportakkoord voor de BEL-gemeenten. De medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

 • Onrust over bomen in Blaricum

  Op dinsdag 6 oktober 2020 zijn de ontwerpen van locaties in Blaricum waar in verband met de komst van HOV in ’t Gooi infrastructurele aanpassingen nodig zijn, toegelicht aan de raadsleden. Daarbij zijn ook vragen gesteld over de noodzaak om bomen te kappen bij de halte Stichtseweg. Het definitief ontwerp wordt later dit jaar aan het college van B&W ter vaststelling aangeboden.

 • Coronamaatregelen landelijk aangescherpt

  Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt.

 • Uitkomsten onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

  Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Voorkom rookoverlast naar de buurt, stook veilig!

  Het stoken van hout kan binnen en buiten. Naast dat het gezellig en sfeervol kan zijn, kan het ook overlast veroorzaken voor de omgeving.

 • Toename coronabesmettingen

  Landelijk, maar ook in onze regio lopen de coronabesmettingen op. Onze gemeente kwam de afgelopen week voor in de top 5 van het RIVM met het hoogst aantal besmettingen per 100.000 inwoners.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan brandweervrijwilliger de heer J. Venema

  Op vrijdag 3 juli 2020 is de Koninklijke onderscheiding persoonlijk uitgereikt door burgemeester Joan de Zwart-Bloch in het gemeentehuis in Blaricum.

 • Bezoek aan de voetbalvereniging BVV'31

  Wethouder Anne-Marie Kennis bezocht gisteren, op afstand, de voetbalvereniging BVV'31. Voorzitter Martin Hippler ontving de wethouder.

 • Koninklijke onderscheiding

  Ter gelegenheid van zijn lange en trouwe dienstjaren als vrijwilliger bij de brandweer Gooi en Vechtstreek ontving de heer J. Venema een Koninklijke onderscheiding. Hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Duurzame energie in Gooi en Vechtstreek

  De conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt, is klaar. De energieregio verwacht dat de komende 10 jaar bijna 4 keer zoveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie in potentie kan worden opgewekt.

 • Versa Welzijn helpt!

  Bent of kent u iemand die ouder is dan 70, chronisch ziek of met een verminderde weerstand? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich in deze tijden van het Coronavirus zorgen maakt. Bij Versa Welzijn staan vrijwilligers klaar om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. Aarzel niet en neem gerust contact op voor hulp. Versa Welzijn helpt!

 • Bijeenkomst inbraakpreventie goed bezocht

  Op 3 maart 2020 organiseerden de gemeenten Blaricum en Laren met de politie een bijeenkomst voor inwoners over inbraakpreventie. Aanleiding was het relatief hoge aantal inbraken in woning en auto’s in beide dorpen. Ongeveer 80 inwoners waren aanwezig tijdens de bijeenkomst.

 • Inwoner besmet met coronavirus

  Het RIVM heeft vastgesteld dat een inwoner in onze gemeente besmet is met het coronavirus.

 • Lood en drinkwater in Gooi en Vechtstreek

  Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit in Nederland verboden. Lood in drinkwater is namelijk ongezond voor kinderen. Toch blijken er nog steeds woningen, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, sportkantines en overige gebouwen te zijn met waterleidingen, die vanwege het bouwjaar loden waterleidingen hebben.