Corona

Bijeenkomst inbraakpreventie goed bezocht

Op 3 maart 2020 organiseerden de gemeenten Blaricum en Laren met de politie een bijeenkomst voor inwoners over inbraakpreventie. Aanleiding was het relatief hoge aantal inbraken in woning en auto’s in beide dorpen. Ongeveer 80 inwoners waren aanwezig tijdens de bijeenkomst.

De gemeente en de politie vertelden over inbraakmethoden en welke spullen er vooral gestolen worden. De aanwezigen kregen tips om inbraken te voorkomen en de politie gaf aan meer te surveilleren. Daarbij is het van belang dat inwoners 112 bellen bij verdachte situaties. De gemeente verzorgt vooral voorlichting via informatiebijeenkomsten en veiligheidsmarkten. Ook ondersteunt de gemeente buurtpreventieverenigingen en WhatsApp groepen. Mooi om te horen: 90% van alle aanwezigen is al lid van een buurtpreventievereniging of –WhatsApp groep.

Meer informatie

Een uitgebreide weergave van de avond staat op de webpagina Terugkoppeling inwonersbijeenkomst inbraakpreventie

Tips over het voorkomen van woninginbraak staat op de webpagina Voorkom woninginbraak