Corona

Echtpaar Van Campen-De Lange 60 jaar getrouwd

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis bracht donderdag 1 oktober een felicitatiebezoek aan echtpaar Van Campen-De Lange.

Die dag was het precies 60 jaar geleden dat meneer en mevrouw met elkaar trouwden. 

huwelijksfoto van het echtpaar van 60 jaar geleden

De heer Van Campen woont al zijn hele leven in Blaricum. Mevrouw De Lange komt uit Amsterdam. Vanaf hun trouwen wonen zij aan de Mosselweg 2. Het echtpaar heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Meneer heeft voor zijn huwelijk veel gereisd en mevrouw heeft vanaf dat zij in Blaricum woont een oefentherapiepraktijk Mensendieck aan huis gehad.

locoburgemeester in de keuken bij het echtpaar, op 1,5 meter afstand