Echtpaar Van der Zwet-Maas 50 jaar getrouwd

In 1968 stapten Cees van der Zwet en Corrie Maas in het huwelijksbootje. Op 3 mei jongstleden was dit precies 50 jaar geleden.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch liet dit niet onopmerkzaam voorbijgaan en bracht het echtpaar Van der Zwet een grote bos bloemen.

Na hun huwelijk betrok het echtpaar een woning in Den Haag. Ze kregen daar 3 kinderen. Vanwege de verhuizing van Cees zijn werkgever naar Naarden, vertrok het gezin in juni 1975 naar De Dam in Blaricum.

De net nieuwe wijk Bijvanck voelde meteen als thuis. Al snel sloten Cees en Corrie zich aan bij de toenmalige plaatselijke basisscholen: de Openbare Basisschool Bijvanck, de Protestants Christelijke Basisschool De Levensboom en de Katholieke Basisschool De Bijvanck. Corrie hielp bij het opzetten en beheren van een documentatiecentrum. Ze werd lid van de EHBO-afdeling Blaricum en gaf EHBO-les op de basisscholen. Ook werd ze lid van de EHBO-wedstrijdploeg die meerdere malen kampioen van Noord-Holland werd. Cees zat in de oudercommissie en in het schoolbestuur van de Katholieke Basisschool De Bijvanck.

Van 1986 tot 2007 woonde het gezin aan de Langwagen. Toen de kinderen uit huis waren, was er reden om kleiner te gaan wonen. Cees en Corrie verhuisden naar de Baars. Ze genieten daar volop en hopen dat nog jaren te doen.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch met echtpaar Van der Zwet-Maas