Fietsroutes in de regio worden uitgebreid

Vrijdag 27 september ondertekende Liesbeth Boersen samen met de regiogemeenten, Regio Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord Holland de intentieverklaring waarin zij zich sterk maken om het fietsnetwerk in de regio verder te ontwikkelen.

De gemeente Blaricum, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en provincie Noord-Holland werken samen om het fietsgebruik te stimuleren. Hiervoor heeft ook de fietsinfrastructuur aandacht nodig. De gemeenten in de regio en provincie werken samen aan een verbeterplan voor het fietsnetwerk. Belangrijke routes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden moeten zó verbeterd worden dat fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig wordt.

Fietsroutes

De verschillende routes worden zo uitgewerkt dat ze goed aansluiten bij het landschap. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om geen fiets-asfalt aan te leggen in beschermde stadsgezichten of door een natuurgebied. Investeringen in verbreding en verbetering van deze routes zijn dan ook nodig.

De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Nederland flink toegenomen. De afstand die we in een jaar afleggen is sinds 2005 met 12% toegenomen. Ook in Gooi en Vechtstreek groeit het fietsverkeer. Grenzen worden verlegd: we fietsen steeds vaker en verder. Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat het wegennet ontlast. Het stimuleren van de fiets wordt ook gezien als een middel om opgaven als de energietransitie, luchtkwaliteit, gezondheid, sociale inclusie en economische ontwikkeling invulling te geven.

Lachende mensen met bord intentieverklaring

Van link naar rechts, boven: Alexander Luijten (wethouder Gooise Meren en AB-lid Regio Gooi en Vechtstreek), Joost Boermans (wethouder Wijdemeren), Leon de Lange (wethouder Weesp), Ton Stam (wethouder Laren).
Van links naar rechts, onder: Annette Wolthers (wethouder Hilversum), Adnan Tekin (gedeputeerde Mobiliteit Provincie Noord-Holland, Liesbeth Boersen (wethouder Blaricum), Roland Boom (wethouder Huizen).