Corona

Gemeenteraad vergadert tot 2021 digitaal

De gemeenteraad van Blaricum is solidair met de inwoners en kiest ervoor om de rest van het jaar, dus tot 2021, alleen nog maar digitaal te vergaderen. De aanleiding hiervoor is het forse aantal nieuwe besmettingsgevallen met corona in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Het presidium van de gemeenteraad van Blaricum heeft woensdag 21 oktober besloten dat alle bijeenkomsten van de gemeenteraad, dus de rondetafelgesprekken, de raadsvergaderingen en de raadsinformatiebijeenkomsten, tot en met december 2020 alleen nog digitaal worden gehouden. Ondanks dat gemeenteraden onder de geldende maatregelen tot 30 personen nog wel fysiek bij elkaar mogen komen, kiest het presidium er bewust voor solidair te zijn met alle inwoners van Blaricum die noodgedwongen thuis moeten blijven en thuis werken. 

Om die reden worden de komende raadsvergaderingen van 27 oktober en 3 november digitaal via Teams gehouden. Inwoners kunnen de beraadslagingen via de website rechtstreeks volgen, of achteraf terugkijken en luisteren.