Informatieavond #mijnkindonline voor ouders over internetgedrag kinderen

Stichting Halt organiseert op 30 januari een ouderavond #mijnkindonline voor ouders uit de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Ouders van kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

#Ouderbijeenkomst

Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Ook op internet. Hoe ga je hier als ouder mee om? Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. We willen het thema ‘gedrag van pubers op internet’ op interactieve wijze en samen met de ouders bespreekbaar maken. Onderwerpen als digipesten, dating, grooming, gaming en sexting komen langs. Gastspreker Jacqueline Kleijer is aanwezig en zij is expert op het gebied van social media en cyberpesten. Ouders zijn natuurlijk de expert als het om hun kind gaat. Het effect van een voorlichting voor de kinderen is ook groter wanneer ook de ouders betrokken zijn. Tijdens de bijeenkomst worden praktische tips en trucs gegeven. Verder worden er ervaringen uitgewisseld en kunnen er vragen worden gesteld.

#Halt

Wanneer jongeren de grenzen opzoeken en experimenteren, gaan ze soms ook over de schreef en vinden er strafbare feiten plaats. Halt heeft de wettelijke taak om door middel van de Halt-straf jongeren op het rechte pad te houden. Dit doet Halt onder andere door het verzorgen van voorlichting en ouderavonden.

#Waar&wanneer?

De avond wordt door de gemeente mogelijk gemaakt en het is op woensdag 30 januari van 19.15 tot 21.15 uur bij College de Brink (Kerklaan 6 Laren). Inloop vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.