Corona

Juist nu kunt u terecht bij Versa Welzijn

Ook nu, in deze gedeeltelijke lockdown, kunnen inwoners terecht bij de sociaal werkers van Versa Welzijn.

De wijkcentra zijn zoveel als mogelijk open en de meeste diensten, zoals maatschappelijk werk, de sociaal-juridische dienstverlening en andere ondersteuning, zijn op afspraak bereikbaar. Ook de activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen meestal doorgaan, soms met kleine aanpassingen.

De sociaal werkers zijn er om mensen te woord te staan, te helpen en eenzaamheid te voorkomen. Vanwege de aangescherpte maatregelen gebeurt dat wat vaker via de telefoon en face-to-face als het moet. En natuurlijk altijd veilig en verantwoord, volgens de geadviseerde richtlijnen. Sommige activiteiten van Versa kunnen misschien niet doorgaan. Kijk voor alle informatie hierover op www.versawelzijn.nl/corona 

Voor allerlei hulpvragen zijn Versa-medewerkers goed bereikbaar. Denk aan een boodschap doen door een vrijwilliger, een luisterend oor voor de mantelzorger, of spanningen in de thuissituatie. Bel met 035 - 623 11 00 of kijk op www.versawelzijn.nl voor meer informatie. Als u zich zorgen maakt rondom het coronavirus dan kunt u ook informatie vinden op www.steunpuntcoronazorgen.nl