Corona

Kijk jij om?

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze tijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk.

Omkijken naar elkaar

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt en zijn de meeste mensen met verward gedrag niet gevaarlijk of overlast gevend. Door zorgzaam naar elkaar om te kijken naar iemand die kwetsbaar is, kan tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Verward gedrag

Elke situatie met verward gedrag ziet er anders uit. Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen bij verward gedrag, zoals dementie, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving, schulden, verlies van een dierbare, verlies van een woning of baan. 

Vragen of melden

Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met het landelijk nummer zorgwekkend gedrag: 0800 - 1205 of direct met hun gemeente. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen.

Soms kun je ook iemands familie benaderen of iemand aanspreken. Belangrijk is altijd te letten op de eigen veiligheid en natuurlijk op de coronamaatregelen. 

Kijk jij om of kijk jij weg

Om meer aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en inwoners te informeren dat ze bij de gemeenten terecht kunnen voor vragen en meldingen wordt de regionale campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg uitgevoerd’. Deze campagne is in 2019 in afstemming met ervaringsdeskundigen opgezet en wordt nu herhaald.

Kijk op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl voor meer tips, informatie en contactgegevens van de gemeenten.