Leerlingen planten fruitbomen en fruithaag voor bijen

Vandaag (13 maart 2019) is het de jaarlijkse boomfeestdag. Leerlingen van KBS Bernardus plantten vanochtend samen met de imkervereniging en wethouder Anne-Marie Kennis fruitbomen en een fruithaag bij de tuin op het Vitusterrein aan de Kerklaan. De bomen en planten zijn geliefd bij bijen en andere insecten.

Met het vieren van de Boomfeestdag krijgen de kinderen inzicht in de natuur en het belang van bomen. Door het planten van de fruitbomen en -planten vragen de imkervereniging en de gemeente Blaricum aandacht voor het belang van drachtbomen voor bijen en andere insecten.

Wethouder Kennis zegt hierover:

“Leuk om samen met de kinderen bezig te zijn met de natuur en bomen. We willen zoveel mogelijk bij-vriendelijke bomen, bloemen en struiken planten in de gemeente. Want er mogen nog veel meer bijen naar Blaricum komen!”

Bij het planten werd ook een tijdcapsule begraven waar de leerlingen tekeningen in stopten. Als de boom vergaat, komt de capsule weer boven en wordt dan weer geopend. Als dank voor de hulp ontvingen alle kinderen een insectenhotel. Met deze hotels hoopt de gemeente dat meer bijen en andere insecten een plekje kunnen vinden. Bijen houden van beschutting en de hotels zijn daar voor gemaakt.

Campagne het zzzoemmmt in Blaricum

Wereldwijd, maar ook in Nederland gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Met de campagne ‘Het zzzoemmt in Blaricum’ wil de gemeente samen met de imkervereniging, volkstuinders, bewoners en kinderen een bijenvriendelijke gemeente maken.

Bijenconvenant

De campagne is onderdeel van het bijenconvenant van de BEL-gemeenten. De 3 gemeenten werken de komende periode met de imkerverenigingen samen aan een insectenvriendelijk beleid. 

Leerlingen graven samen met de wethouder een gat voor de nieuwe boom