Corona

Lood en drinkwater in Gooi en Vechtstreek

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit in Nederland verboden. Lood in drinkwater is namelijk ongezond voor kinderen. Toch blijken er nog steeds woningen, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, sportkantines en overige gebouwen te zijn met waterleidingen, die vanwege het bouwjaar loden waterleidingen hebben.

Verantwoordelijkheden

Ten aanzien van de verantwoordelijk, bestaat in ons land de volgende afspraak:

  • Drinkwaterbedrijven (in de regio Gooi en Vechtstreek PWN en Waternet) zijn verantwoordelijk voor de leiding vóór de watermeter.
  • Eigenaren van huizen en gebouwen zijn verantwoordelijk voor de leidingen áchter de watermeter.

Gemeenten en de GGD benaderen alle locaties waar kinderen verblijven. Met als doel dat alle gebouwen van vóór 1960 op loden leidingen worden gecontroleerd. De gemeente controleert ook de overige gebouwen die in eigen bezit zijn.

Voor huiseigenaren geldt een eigen verantwoordelijkheid. Op de website www.loodinwatertesten.nl kan een  eigenaar op eenvoudige wijze nagaan of er sprake kan zijn van loden leidingen. Ook kan een test worden aangevraagd. Ook voor huurders geldt dat deze website behulpzaam kan zijn. Bij vermoedelijke aanwezigheid van loden leidingen, kunnen zij contact opnemen met de verhuurder.

Meer informatie

Meer informatie over gezondheid en lood vindt u op de website van de GGD
Voor vragen over de gezondheid in relatie tot loden waterleidingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de GGD: 035 – 692 62 22.