Corona

Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes

In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn op 25 maart 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst.

De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van de bewonersgroep Denktank A27. Met de buisjes wordt de komende 8 maanden stikstofdioxide gemeten. 

De gemeenten werken samen met Denktank A27 om de hoeveelheid stikstofdioxide op deze manier te meten. De provincie Noord-Holland financiert de kosten voor het uitvoeren van deze metingen. GGD Amsterdam krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen, de buisjes om de 4 weken om te wisselen en de buisjes te laten analyseren. Na 8 maanden is een jaargemiddelde bekend. De buisjes hangen op verschillende locaties langs de A27, zoals in De Blaricummermeent, bij rotonde naar Blaricum Bijvanck, aan de Zuidersingel in Eemnes. Bekijk het kaartje met de specifieke locaties

De resultaten van de metingen geven inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de wettelijke normen. Het is bedoeld om een indicatie te geven. De gemeenten hebben nauwelijks mogelijkheden om de hoeveelheid stikstofdioxide naar beneden te brengen. De A27 is in beheer van Rijkswaterstaat en het verkeer binnen de gemeente kan niet zomaar worden verminderd. Wel wordt de data aan het RIVM geleverd, zodat het RIVM het kan gebruiken om hun berekenings- en meetsystemen te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een beter landelijk beeld vormen door de input van diverse gemeenten.

Lantaarnpaal met diffusiebuisjes