Naturalisatie

Op donderdag 11 april 2019 is mevrouw Kathryn Siân Rockett genaturaliseerd.

Mevrouw Rockett komt uit Groot-Brittannië. In 2006 is zij naar Nederland gekomen. Loco-burgemeester Anne-Marie Kennis overhandigde haar het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap. En een bloemetje als feestelijke afsluiting van de ceremonie.

Loco-burgemeester Kennis overhandigt mevrouw Rockett een bloemetje