Corona

Nieuwjaarsboodschap van burgemeester De Zwart-Bloch

Voor alle inwoners van Blaricum heeft burgemeester Joan de Zwart-Bloch een nieuwjaarsboodschap, met een terugblik op 2020 en een wens voor het nieuwe jaar.

Beste inwoners van Blaricum,

Namens het gemeentebestuur wens ik u een gelukkig en vooral gezond 2021. Dat het hebben van een goede gezondheid een zegen is, wisten we al. Maar we konden op 1 januari 2020 nog niet bevroeden dat ieders gezondheid ons allen aangaat. Ondanks corona hebben we in 2020 heel veel met elkaar gerealiseerd. Een korte terugblik op 2020. 

Vernieuwde Blaercom

We begonnen het jaar 2020 vol energie met onder andere de heropening van de vernieuwde Blaercom op 17 januari jl. 

Wethouder Gerard Knoop opent de Blaercom met verschillende aanwezigen

Wethouder Gerard Knoop heropent de Blaercom

Tafelberg

Op 14 februari werd het uitzichtpunt op De Tafelberg officieel geopend door directeur-rentmeester Karin Kos, samen met wethouder Knoop van gemeente Blaricum en wethouder Verbeek van gemeente Huizen.

Bewonersbijeenkomsten

Ook werden er begin 2020 diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij u informatie kreeg en mee kon denken over onder andere veiligheid, sport, de inrichting van de Gooise natuur en de energietransitie.

Corona

En toen werd het maart… De wereld raakte in de ban van het coronavirus, zo ook Blaricum. Op 3 maart communiceerde ik dat een eerste inwoner in Blaricum besmet was geraakt met het coronavirus. Op 13 maart kwamen de burgemeesters van de regio Gooi en Vechtstreek bij elkaar om de impact van de landelijk genomen maatregelen te bespreken. Op 15 maart ging het land in een eerste lockdown, de scholen sloten hun deuren. Plekken waar de verspreiding van het virus makkelijk kon plaatsvinden gingen op slot. Het virus moest met harde hand worden aangepakt. Dit alles had en heeft nog steeds een enorme impact op ons allemaal en is helaas weer actueel. 

Maar wij Blaricummers laten ons niet kisten. Ondanks alle beperkingen gingen we zoveel mogelijk verder.

Derde ambtstermijn

Mijn derde ambtstermijn ging in op 1 april, op 15 juni vond de officiële beëdiging plaats. 

Joan de Zwart-Bloch tekent haar be√ędiging onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch tekent voor haar derde ambtstermijn

Zorg voor insecten

In de week van 11 mei werden in het centrum van het Oude Dorp en de Bijvanck de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten. 
De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhoud van de openbare ruimte. Sinds 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Dit heeft gevolgen voor het straatbeeld.

Wellicht heeft u het gemerkt: de bloeiende bermen in Blaricum worden minder intensief gemaaid. Hiermee krijgen wilde bloemen de kans om te groeien. Zo vergroten we de biodiversiteit, waardoor het aangenaam leven is voor vlinders, vogels en insecten.

Wethouder Liesbeth Boersen hangt een bloembak aan een lantaarnpaal

Wethouder Liesbeth Boersen hangt de bloembakken op

Trapveld

Op 25 mei verhuisde het tijdelijk trapveld in De Blaricummermeent naar een definitieve locatie. 

Wethouder Annemarie Kennis trapt een balletje met jongeren op het trapveld

Wethouder Annemarie Kennis trapt een balletje

Blaricum 2030

Eind juni ontvingen alle inwoners de ansichtkaart ‘Groeten uit Blaricum 2030!’ met vragen over de toekomst van Blaricum.  Ook konden inwoners hun mening geven over de toekomst van Blaricum via een online vragenlijst. Er zijn maar liefst 621 reacties binnengekomen! Al deze reacties zijn verwerkt in een herijking van de toekomstvisie van Blaricum. In januari wordt deze besproken in de raad. Meer informatie hierover volgt begin 2021. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch haalt de ansichtkaart uit de brievenbus

De ansichtkaart ‘Blaricum 2030’
 

Bijvanck

De wijk Bijvanck in Blaricum wordt de komende jaren opgeknapt. Voordat de eerste spade de grond in gaat, kregen wijkbewoners de ruimte om hun ideeën en wensen hierover uit te spreken. Eerder dit jaar kon dat via een digitale enquête. Aanvullend daarop vond er zaterdag 12 september een wijksafari plaats: wandelingen door de wijk onder leiding van de gemeente en advies- en ingenieursbureau SWECO. 

Wethouder Liesbeth Boersen vertelde:

“Bewoners van de Bijvanck zijn betrokken en denken graag mee. Die ruimte wilden we hen waar mogelijk graag geven. Circa tachtig bewoners namen deel aan de wijksafari. Bewoners gaven aan ons hun ideeën en aandachtspunten voor de reconstructie mee. Tegelijkertijd toetsten wij ook ónze conceptideeën bij hen. Dit leidde tot een mooi samenspel.”

Bewoners wandelen met elkaar door de wijk Bijvanck

Bewoners op safari door de wijk

Sportakkoord

Op donderdag 15 oktober 2020 ondertekenden wethouders Kennis (Blaricum), De Boer-Leijsma (Eemnes) en Stam (Laren) het sportakkoord voor de BEL-gemeenten. De medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

Het sportakkoord werd door ongeveer dertig organisaties getekend. Het is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het sportakkoord staan zes ambities benoemd:

  1. inclusief sporten en bewegen
  2. duurzame sportinfrastructuur
  3. vitale sport- en beweegaanbieders
  4. positieve sportcultuur
  5. jong & vaardig in bewegen
  6. topsport die stimuleert

Wethouders Anne-Marie Kennis, Wilma de Boer-Leijsma en Ton Stam tekenen sportakkoord voor BEL-gemeenten

Digitale ondertekening sportakkoord

Vrijwilligers 

Op donderdag 22 oktober reikte wethouder Gerard Knoop prijzen uit voor de vrijwilligers van 2020. De heer Niks werd vrijwilliger van het jaar. Robin van der Weiden ontving de aanmoedigingsprijs. 

De heer Niks houdt zit met de prijs in zijn stoel

Dhr. Niks met zijn prijs

Nieuwe inwoners

Ook mocht de gemeente Blaricum afgelopen jaar weer meerdere nieuwe inwoners verwelkomen. Helaas kan ik u door de coronamaatregelen niet persoonlijk de hand schudden. Deze terugblik op 2020 geeft u een mooi kijkje in de gemeente waar u bent komen wonen. Welkom! 

Hou vol

In maart communiceerde ik het volgende:

“Ik heb Blaricummers leren kennen als nuchter en realistisch in tijden dat het erop aankomt. Dat zullen we ook nodig hebben om deze periode goed door te komen. Voor een sociaal dorp als het onze, zal afstand houden misschien wel het allerbelangrijkste, maar daarmee ook het aller moeilijkste zijn. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het ons gaat lukken. Vooral als we ook op die noodzakelijke afstand oog blijven houden voor elkaar.”

Deze boodschap is helaas nog steeds actueel. Corona liep als een rode draad door 2020. Ook in 2021 zullen we daar nog wat van merken. Zo zijn op 17 maart 2021 de Tweede Kamerverkiezingen. Die verlopen anders dan u gewend bent. Binnenkort hoort u hier meer over. Laten we hopen dat dit virus, en de impact hiervan op ieders leven, snel achter ons kunnen laten. Hou vol… hopelijk nog even…

Joan de Zwart-Bloch

Uw burgemeester

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch houdt een glas vast
Een toost op het nieuwe jaar.