Nieuwjaarsspeech uitgesproken door wethouder Anne-Marie Kennis

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januari 2019 droeg wethouder Anne-Marie Kennis de speech voor van burgemeester Joan de Zwart-Bloch, die vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig was.

wethouder Anne-Marie Kennis spreekt achter een spreektafel

(foto gemaakt door Yvonne Verburg)

"Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond 2019 toe. Dit jaar zijn we te gast in dorpshuis Blaercom. De Blaercom ligt in het hart van Blaricum en is inmiddels uitgegroeid tot een multifunctioneel activiteitencentrum voor jong en oud.

We kunnen zo gaan luisteren naar een muzikaal optreden van Monique Rappa (zang), met haar trio Clous van Mechelen op piano, Nol van Bennekom op contrabas en Frans Meijer op drums. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.

Hoewel 2018 achter ons ligt en we met frisse energie 2019 hebben verwelkomd, wil ik toch graag met u terugblikken op 2018:

We kunnen in ieder geval zeggen dat we bestuurlijk een jaar in beweging achter de rug hebben. Zo hadden we in maart gemeenteraadsverkiezingen. En met een nieuwe gemeenteraad en een wisseling in het college, kwam er ook een nieuwe griffier, Ralph de Vries.

Een belangrijk onderwerp dat ons de afgelopen jaren heeft beziggehouden, was de herindeling in de Gooi & Vechtstreek, die recent is beëindigd. Dat betekent duidelijkheid over hoe onze nabije toekomst eruitziet, maar zeker niet dat we achterover kunnen leunen! Er is werk aan de winkel wat betreft het investeren in de BEL-samenwerking en de samenwerking in de regio Gooi & Vecht.

De sfeer en de leefbaarheid in ons mooie dorp zijn belangrijke elementen die het dagelijkse bestaan in belangrijke mate bepalen. Hoe dat eruit blijft zien, daar hebben we zelf grote invloed op. Wij maken onze gemeenschap immers met elkaar. Studenten van de Hogeschool Amsterdam zijn deze periode in alle dorpsdelen bezig die kracht van onze gemeenschap in beeld te brengen door u te vragen wat Blaricum voor u Blaricum maakt. Zodat we dat ook voor de toekomst kunnen borgen op een manier die aansluit op uw wensen.

2018 gaat ook de boeken in als een jaar dat bol stond van kunst en cultuur. Blij en verrast waren wij toen Blaricum eind 2017 werd uitgeroepen tot Kunststad (dorp) van 2018. Kunst en cultuur is een verrijking van onze samenleving. Daarom hebben we deze eervolle onderscheiding aan de hand van het thema ‘Heden en Verleden’ op verschillende manieren vormgegeven:

In september deden leerlingen van de drie Blaricumse basisscholen mee aan het kunstproject The Making of Kunst. Onder leiding van (onder andere) Blaricumse kunstenaars gingen de leerlingen aan de slag met diverse kunststromingen. Daar kwamen verrassende kunstuitingen uit, die ook geëxposeerd zijn. Er was een fotowedstrijd, en in november was in het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Heden en Verleden’ te bewonderen.

Wethouder Anne-Marie Kennis en leerlingen van de drie Blaricumse basisscholen bekijken het resultaat van het scholenkunstproject The Making of Kunst

Op de foto: Wethouder Anne-Marie Kennis en leerlingen van de drie Blaricumse basisscholen bekijken het resultaat van het scholenkunstproject The Making of Kunst.

Van links naar rechts: Debbie Croone-Bakker, Wendie Bakker, wethouder Liesbeth Boersen en Celine Godfroy. Vooraan: Eva Keus (winnaar kinderfoto)

Op de foto: Prijsuitreiking fotowedstrijd. Van links naar rechts: Debbie Croone-Bakker, Wendie Bakker, wethouder Liesbeth Boersen en Celine Godfroy. Vooraan: Eva Keus (winnaar kinderfoto).

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch bekijkt samen met Diana Kostman en Gerbe van der Woude de expositie Heden en Verleden

Op de foto: Burgemeester Joan de Zwart-Bloch bekijkt samen met Diana Kostman en Gerbe van der Woude de expositie Heden en Verleden.

Ook onder inwoners was er animo om Blaricum als Kunststad 2018 op de kaart te zetten. Peter Santa organiseerde in juli de eerste editie van het Blaricum Muziek Festival. Maar liefst vier dagen lang was de Dorpskerk het podium voor internationaal bekende solisten. Zij brachten prachtige klassieke muziek ten gehore. Ik mag dan ook wel spreken van een groot succes en een nieuwe Blaricumse traditie in het verschiet.

Kunstcafé Blaricum startte in september in het kader van de titel Kunststad 2018 hun nieuwe seizoen in de muziektent, in plaats van in ’t Vitus. Het thema ‘Heden en Verleden’ werd zo wel heel letterlijk in praktijk gebracht. De muziektent dateert uit 1926 en wordt door het Cultureel Erfgoed omschreven als “een zeldzaam en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een muziektent uit de eerste helft van de twintigste eeuw”. Het heden en verleden kwam die avond rijkelijk aan bod.

Wethouder Gerard Knoop geniet van de optredens bij de opening van het Kunstcafé

Op de foto: Wethouder Gerard Knoop geniet van de optredens bij de opening van het Kunstcafé.

Ook in 2019 staan er nog projecten op het programma, zoals een kunstfietsroute en er komt een wedstrijd voor kunstenaars voor het ontwerpen van een nieuw gemeentelijk relatiegeschenk.

Ook waren er weer de jaarlijks terugkerende evenementen, alhoewel de Dag van het Werkpaard helaas niet door kon gaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Al deze evenementen kunnen alleen plaatsvinden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die ons dorp rijk is. Dat is een groot goed. En niet alleen bij deze evenementen kom je vrijwilligers tegen. Ook bij de vele sportverenigingen, kerken, scholen en evenementen in ons dorp komen we de fantastische inzet van veel vrijwilligers tegen. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond (die dan ironisch genoeg ook weer door vrijwilligers wordt (mede)georganiseerd) werden deze mensen in het zonnetje gezet.

Wethouder Gerard Knoop met de vrijwilligers van het jaar 2018: kledingbank Blaricum

Op de foto: Wethouder Gerard Knoop met de vrijwilligers van het jaar 2018: kledingbank Blaricum. Foto van: Yvonne Verburg.

2018 gaat ook de boeken in als warm en droog. We hadden de warmste zomer in drie eeuwen, met een overvloed aan zonneschijn en heel weinig regen. Doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen, warmt de aarde op. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, wil de overheid de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent verminderen. Dat betekent dat wij niet stil kunnen blijven zitten. De gemeente Blaricum wil dan ook in 2030 - dat is al over elf jaar - de uitstoot van CO2 met dertig procent verminderen. Ook willen we bereiken dat tenminste zestien procent van het energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Hiervoor neemt de gemeente verschillende maatregelen, zoals het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Maar de gemeente kan deze ambities niet alleen waarmaken. Dat moeten we samen doen.

Hans Glasbergen geeft bij de Duurzaamheidsbeurs een lezing over het energieneutraal maken van zijn woning in Blaricum

Op de foto: Hans Glasbergen geeft bij de Duurzaamheidsbeurs in februari een lezing over het energieneutraal maken van zijn woning in Blaricum.

Blaricum blijft zich ook verder ontwikkelen. Een nieuw verkeer- en vervoerplan helpt Blaricum de komende jaren duurzaam, veilig en leefbaar te houden. Er is een klankbordgroep van bewoners en belangenorganisaties opgericht die nadenken over de juiste maatregelen en samen staan voor de belangen van kinderen, wandelaars, fietsers, veiligheid, natuur en bereikbaarheid.

En de Bijvanck en Bouwvenen krijgen de komende tien jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, duurzame wijken klaar te zijn voor de toekomst. Ook wordt binnenkort gestart met de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug die de Bijvanck met De Blaricummermeent verbindt, zodat de bereikbaarheid wordt verbeterd. En dat is nodig omdat De Blaricummermeent ook gestaagd doorgroeit en de voltooiing van de wijk in zicht komt.

In De Blaricummermeent kunt u sinds afgelopen zomer ook fitnessen in de buitenlucht. In juli was de feestelijke opening van een fitnessroute. De route bestaat uit kracht-, conditie- en fitheidsapparaten. Daarnaast ging in juni de campagne ‘Sportief en Gezond Blaricum’ van start. We willen iedereen in Blaricum - van jong tot oud - stimuleren om te bewegen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze Sportcoaches. Niet alleen omdat sporten en bewegen gezond is, maar het is vooral ook leuk!

De burgemeester en wethouders van Blaricum bezoeken de nieuwe fitnessroute

Op de foto: De burgemeester en wethouders van Blaricum bezoeken de nieuwe fitnessroute.

Voor onze burgemeester was 2018 een jubileumjaar. Zij mocht vieren dat ze tien jaar burgemeester van Blaricum is. Zelf zegt ze daarover:

Deze tien jaren zijn voorbij gevlogen en ik kijk er met plezier op terug.

Wij hopen voor 2019 dat er weer veel mooie dingen op ons pad komen. U als inwoner bent heel belangrijk. Samen bepalen we hoe onze leefomgeving eruitziet en zorgen we ervoor dat de leefbaarheid van ons dorp gekoesterd wordt. Laten we met elkaar er voor zorgen dat het een jaar wordt met gesprek, ontmoeting, aandacht en respect voor elkaar."