Corona

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Joan de Zwart-Bloch

Lees hier de speech die de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020 heeft uitgesproken.

Beste inwoners van Blaricum,
 
Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond 2020 toe. Dit jaar zijn we te gast bij Bruis in De Blaricummermeent, omdat we het belangrijk vinden niet alleen ons prachtige gemeentehuis centraal te stellen, maar als gemeentebestuur ook zoveel mogelijk naar u toe te komen.
 
Zo aan de start van het nieuwe jaar is het altijd een mooi moment om terug te blikken op het vorige jaar.
 
Een belangrijk onderwerp dat in 2019 op verschillende manieren voorbijkwam, was duurzaamheid. Op landelijk niveau is er veel te doen geweest over het klimaat, maar ook hier in Blaricum is het een onderwerp dat leeft. En daarom hebben we verschillende stappen gezet om als Blaricum een steentje bij te dragen aan de verbetering van het klimaat. Iemand die zich daar ook enorm voor ingezet heeft is Arjan Buijks. Hij is daarvoor inmiddels ook genomineerd als De Gooi- en Eemlander van het Jaar!
 
We hebben een begin gemaakt met de invoering van groene leges voor zonnepanelen in Blaricum, die woningbezitters kunnen stimuleren om hun pand te verduurzamen. Het is een eerste stap in de energietransitie waar we de komende jaren voor staan.

Ook hebben we de duurzaamheidslening mogelijk gemaakt, die het gemakkelijker maakt om energiebesparende maatregelen aan de eigen woning uit te voeren.

We hebben een bijenconvenant getekend, waarmee we ons committeren aan een insectenvriendelijke manier om onze openbare ruimte in te richten en te beheren.

En we hebben de problemen die veroorzaakt worden door de eikenprocessierupsen op een milieuvriendelijke manier opgepakt.

Ook de zorg die er bestaat over de luchtkwaliteit heeft onze aandacht. En we ondersteunen de inzet van de Denktank A27, opgezet door Arjan Buijks die ik net al noemde, voor het verlagen van de maximum snelheid en geluidsoverlast. Inmiddels worden we daarbij vanuit Den Haag een handje geholpen met de algemene verlaging van de maximum snelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur per half maart aanstaande.
 
Het zijn allemaal stappen die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp. En ook daarin hebben we in het afgelopen jaar een aantal wezenlijke stappen gezet.
 
Voor onze oudere bewoners is sinds vorig jaar de ‘blijverslening’ mogelijk. Daarmee kun je aanpassingen aan je woning realiseren, zodat het mogelijk is om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Leefbaarheid betekent ook een veilige omgeving, waarbij de aanwezigheid van burgerhulpverleners, die een AED-apparaat kunnen bedienen, belangrijk is. Mede dankzij de inzet van onze betrokken inwoners, specifiek ook de Buurt Preventie Verenigingen, beschikt Blaricum nu over een (zo goed als) dekkend AED-netwerk. Geweldig natuurlijk en burgerhulpverleners zijn altijd welkom! Ook collegeleden hebben de training voor burgerhulpverlener gevolgd.

Nog belangrijker is natuurlijk dat we ervoor zorgen dat we de inzet van een AED niet nodig hebben door fit te blijven. Daarbij kunnen onze beweegcoaches van Sportief en Gezond natuurlijk helpen. Zij ondersteunen verschillende sportieve activiteiten voor jong en oud, zoals walking footbal of walking hockey. Leuk om te doen, maar ook heel gezellig.

Afgelopen jaar hebben we ook een overeenkomst met de Sportraad gesloten om te zorgen voor een optimaal sportklimaat bij de sportverenigingen in Blaricum. Zeven verenigingen werken samen om de gemeente te adviseren op het gebied van sport.

En dan wijs ik nog graag op onze inspanningen in de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Door het goede voorbeeld te geven en niet te roken op openbare plekken, kunnen we jongeren inspireren om niet met roken te beginnen, en wie wil dat nou niet?
 
Een leefbaar dorp betekent ook levendigheid, een dorp waar je ontspanning en gezelligheid kunt vinden.
 
Ik ben heel blij dat de gemeente ook hierin een bijdrage kon leveren door het tijdelijke strandpaviljoen Blaricum Beach mogelijk te maken. Wat een succes! Het Stichtse Strand werd enorm goed bezocht, een uitkomst in deze warme zomer. De bescherming van de natuur ter plaatse blijft vanzelfsprekend een aandachtspunt. Samen met het bestuur van de Vrienden van het Gooi hebben we daar recent een goed gesprek over gevoerd.

En dan natuurlijk als hoogtepunt van het jaar het zestigjarige jubileum van onze Blaricumse kermis. Dat hebben we feestelijk gevierd met prijsvragen, het uitdelen van ijsjes en gratis entree van de attracties. En met een iets andere opzet die de basis wordt voor de kermis van de komende jaren, zodat we kunnen blijven voldoen aan het doel van alle partijen: een gezellige en feestelijke kermis voor iedereen.

Een mijlpaal was ook het onderbrengen van de kunstcollecties van Blaricum en Laren in een stichting. Heel belangrijk om zo het beheer van deze mooie collectie te borgen voor de toekomst, zodat we zeker weten dat iedereen ervan kan blijven genieten.

En als afsluiting van Blaricum Kunststad 2018, organiseerden we een ontwerpwedstrijd onder kunstenaars om een relatiegeschenk te ontwerpen. Dat is gelukt! Nic Roex en Jeske Kapitein ontwierpen een prachtig tuinschepje waarin ons gemeentewapen op een bijzondere wijze verwerkt is.

Maar het allerbelangrijkste voor de levendigheid van een dorp zijn natuurlijk de mensen zelf. Ik prijs mij gelukkig met het grote aantal inwoners (ruim 11.000 inmiddels), dat zich op verschillende manieren actief wil inzetten.

Of het nu gaat om enthousiaste jonge schaatsers voor het goede doel, schoolkinderen die fruitbomen planten of een buurtschoonmaak tijdens Burendag.

En natuurlijk de talloze vrijwilligers die de bijzondere evenementen voor Blaricum mogelijk maken. Vanzelfsprekend wil ik hier onze dorpsgenoot Linda Eggenkamp noemen, die door Laarder Courant de BEL is uitgeroepen tot Blaricummer van het Jaar!

Het is de inzet en het enthousiasme van onze inwoners die ervoor zorgt dat Blaricum het mooie en gezellige dorp is waar wij allemaal zo van houden.
 
Ik kijk dan ook terug op een mooi jaar, waarin we stappen hebben kunnen zetten die bijdragen aan de duurzaamheid, leefbaarheid en levendigheid van Blaricum. Ik ben daar blij mee en ook trots op. Het zal u dan ook niet verrassen dat het mij heeft geholpen in mijn besluit om beschikbaar te zijn voor een derde termijn als burgemeester van ons mooie dorp.
 
Het jaar 2020 belooft een bijzonder jaar te worden. Een jaar waarin we vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven en dat verdient natuurlijk extra aandacht naast de gebruikelijke, jaarlijkse herdenking. Ik wens u allen toe dat er weer vele mooie zaken op uw en ons pad komen. Wij vanuit het gemeentebestuur zullen in ieder geval ons uiterste best doen om hieraan ons steentje bij te dragen.

Namens het gemeentebestuur,
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester