Onderzoek naar cultuur en identiteit

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoek doen naar de cultuur en identiteit in de drie dorpsdelen van Blaricum. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente, om meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen de drie dorpsdelen.

Voor de Bijvanck gaan de studenten aan de slag met diepte-interviews van vijf sleutelfiguren en andere mensen uit de Bijvanck. In het oude dorp kunnen bewoners foto’s insturen van plekken met een bijzonder betekenis en worden panelgesprekken gevoerd met bewoners. In De Blaricummermeent staan eveneens panelgesprekken centraal. De studenten gaan in de week van 5 november 2018 van start en ronden hun onderzoek af aan het eind van het jaar. De resultaten moeten inzicht geven in de onderwerpen die er in de dorpsdelen leven, bijzondere kenmerken en de inbreng en beleving van inwoners.

de studenten die in De Blaricummermeent onderzoek gaan doen
De studenten die in De Blaricummermeent onderzoek gaan doen

de studenten die in het oude dorp onderzoek gaan doen
De studenten die in het oude dorp onderzoek gaan doen

de studenten die in de Bijvanck onderzoek gaan doen
De studenten die in de Bijvanck onderzoek gaan doen