Provincie voert onderzoek uit naar bodem speelplekken

Op verschillende plekken in Nederland is door eeuwenlang gebruik van lood, ook lood in de bodem aanwezig. De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek mee aan een project 'Diffuus lood' dat de provincie Noord-Holland uitvoert.

De provincie Noord-Holland onderzoekt in de hele provincie de openbare ruimte op de aanwezigheid van schadelijke hoeveelheden lood en richt zich in eerste instantie op plaatsen waar kinderen komen, zoals speelplekken. Het doel is te zorgen voor een schone en veilige omgeving.

Inzicht belangrijk

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de gebieden en locaties waar mogelijk verhoogde aanwezigheid van lood in de bodem zit. Dit om te vermijden dat kinderen onnodig worden bloot gesteld aan lood. Het onderzoek vindt plaats in de periode maart – april en wordt uitgevoerd door medewerkers van adviesbureau Sweco. Het tweede kwartaal van 2019 verwachten we de resultaten van de onderzoeken. Op basis van deze resultaten wordt gekeken of maatregelen nodig zijn.

Achtergrond

Door de eeuwen heen is er veel lood gebruikt in huis en in de industrie. Bijvoorbeeld in verf, maar ook in waterleidingen. Hierdoor is in veel gebieden lood in de bodem aanwezig. Om te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen, zijn al allerlei maatregelen uitgevoerd. Een deel van de verontreinigingen is opgeruimd en vaak is een schone laag grond aangebracht, zodat mensen niet met het lood in contact komen. Uit studies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes jaar. Spelende kinderen kunnen het makkelijker opnemen dan volwassenen. Bovendien stoppen ze vaker vuile vingers of speelgoed in hun mond. De provincie start het onderzoek om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan lood.

Meer weten?

Heeft u vragen over lood en gezondheid dan kunt u hiervoor contact opnemen met de GDD Gooi & Vechtstreek. Dit kan via het telefoonnummer: 035 - 692 62 22 of info@ggdgv.nl Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de gemeente via 14 035 of kijk op onze pagina Provincie onderzoekt bodem speelplekken.