Corona

Sociaal wijkteam Blaricum stelt zich voor

Kent u het sociaal wijkteam al? Graag stellen wij ons kort aan u voor. Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht als u zich zorgen maakt over uzelf of over iemand anders. U bent welkom voor ondersteuning en advies over zaken waar u in het dagelijkse leven tegenaan loopt.

de medewerkers van het sociaal wijkteam
Van links naar rechts: Bouk Wagter - wijkverpleegkundige Vivium, Bianca Roeberts - wijkverpleegkundige Amaris, Annemieke Lute en Carla Resing - sociaal werkers Versa

Als u vragen heeft dan kijken we samen welke passende en praktische oplossingen er zijn in de directe omgeving. Als het nodig is dan kan de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld een indicatie voor (medische) zorg afgeven of de sociaal werker u tijdelijk ondersteunen of doorverwijzen. Het sociaal wijkteam werkt samen met andere partners, zoals de gemeente, wijkagenten, woningbouwverenigingen en huisartspraktijken.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Kom op dinsdagmiddag tussen 12.30 en 13.30 uur naar de Blaercom aan de Schoolstraat 3. Het sociaal wijkteam Blaricum houdt dan inloopspreekuur. Bellen kan natuurlijk ook: 035 - 750 41 38 (bij geen gehoor: spreek iets in en we bellen u terug). Mailen kan naar: sociaalwijkteam@blaricum.nl