Corona

Tosca de Jong nieuwe raadsgriffier Blaricum

Tosca de Jong (1963) is de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Blaricum. Zij volgt voormalig griffier Ralph de Vries op.

Blaricum

Tosca de Jong is geen onbekende voor de gemeente Blaricum. Als Strategisch Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling is zij sinds 2015 werkzaam bij de BEL Combinatie. Ook is ze al geruime tijd voorzitter van de Ondernemingsraad.  

Tosca de Jong:

Nu word ik per 1 februari 2021 de raadsgriffier van de gemeente Blaricum. Ik zie er naar uit om de verschillende rollen van raadsgriffier, zoals ondersteuner van de raad en de verbinder tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie, verder vorm te geven.

Willem Pel, gemeenteraadslid Blaricum:

De werkgeverscommissie die namens de raad betrokken is geweest bij de sollicitatieprocedure, is ingenomen met de voorgenomen benoeming van Tosca de Jong als griffier. Wij menen dat het enthousiasme, gedrevenheid gecombineerd met de ambtelijke ervaring, Tosca tot een succesvolle griffier voor Blaricum zal maken.

Tosca de Jong op het BEL-kantoor