Uitvoering Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug

In juni 2018 stemde de gemeenteraad in met het Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug. De uitwerking van het plan wordt steeds zichtbaarder.

In het inrichtingsplan is onder andere opgenomen dat er 3 vaste barbecues op het Stichtse strand worden geplaatst. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Blaricum is nu een verbod opgenomen om te koken, bakken en braden op het Voorland Stichtse Brug.

De APV zal op een later moment worden aangepast. Voor de tussenliggende periode heeft het college besloten om barbecueën op het Stichtse strand op de 3 vaste barbecues te gedogen. Gebruikers van de barbecues moeten zich wel houden aan de gedragsregels. De gemeente houdt hier toezicht op. Met name is dat van belang vanwege de veiligheid en het voorkomen van overlast en vervuiling.

Gedragsregels gebruik vaste barbecues

  • De ondergrond van de barbecue moet tot een afstand van tenminste 1 meter in alle richtingen vrij zijn van brandbare materialen (zoals begroeiing, (zwerf)afval).
  • De barbecue mag niet worden aangestoken met vloeibare brandstoffen.
  • De hoogte van de vlammen van het vuur mogen niet hoger zijn dan 10 cm boven de bovenkant van de barbecue.
  • De barbecue mag niet gebruikt worden tijdens een verhoogd risico op natuurbranden (natuurbrandrisico fase 2).

Tot slot: zorg ervoor dat (de omgeving van) de barbecue schoon wordt achtergelaten.

Lees ook