Viering 60 jaar Blaricumse kermis: een dorpser en beheersbare kermis

Dit jaar vieren we in Blaricum 60 jaar kermis. Een feest dat van oorsprong voor en door Blaricummers wordt gevierd.

Het college stelde in week 9 het beleid van de Blaricumse Kermisdagen 2019 vast met als uitgangspunt een feest te organiseren dat past bij de proporties van het oude dorp. Het beleid voorziet in een weekendprogramma gericht op de Blaricummers en 3 dagen feest met extra evenementenactiviteiten. De volksspelen, kermisattracties en dagactiviteiten van de Oranjevereniging zijn onderdeel van het traditionele feest en houden we in ere.

Het gemeentebestuur, horecaondernemers en veel inwoners vinden de Blaricumse kermisdagen een belangrijke traditie om te koesteren. Tegelijkertijd hebben we helaas ook te maken met vernielingen van eigendommen en overlast van geluid en wildplassen. Met name vindt de overlast plaats op de late zaterdag- en woensdagavond.

De horeca neemt hierin steeds meer verantwoordelijkheid en dat heeft een positief effect op de controleerbaarheid en beheersbaarheid van de kermisdagen. Die positieve effecten willen we in 2019 versterken door extra toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid via particuliere beveiliging en met inzet van BOA’s. De aanvullende evenementenactiviteiten, zoals tenten, broodjesverkoop en liveartiesten, zijn toegestaan op de 3 feestdagen: maandag, dinsdag en woensdag. Op deze 3 dagen is er meer inzet van beveiligers en handhaving op de openbare orde en veiligheid. De extra evenementenactiviteiten in het weekend vervallen, zodat de overlast van grote bezoekersaantallen op zaterdag enigszins teruggebracht kan worden.

Op deze manier willen we de start van 60 jaar Blaricumse kermis vieren, met Blaricummers en de traditionele volksfeesten, passend bij de proporties van het oude dorp.