Werkzaamheden bomenonderhoud voorlopig stilgelegd

De boomverzorger voor kap- en snoeiwerkzaamheden heeft de werkzaamheden van het bomenonderhoud niet af kunnen ronden. De gemeente is op dit moment op zoek naar een andere partij. Tot die tijd vinden er geen kap- en snoeiwerkzaamheden plaats.

Helaas levert dat een vertraging van het bomenonderhoud op. De bomen die onderhoud nodig hebben, zijn nog in voldoende staat en vormen geen gevaar voor de omgeving. Uiteraard houdt de gemeente hier goed toezicht op.

De afspraken met de bewoners over het onderhoud van de bomen in de omgeving blijven uiteraard staan. Op dit moment is het nog onduidelijk binnen welke periode de werkzaamheden weer opgepakt gaan worden. Wanneer er een andere boomverzorger is gevonden en zijn planning rond heeft, informeert de gemeente de bewoners hierover via de hei & wei en via de website.