Onderzoek identiteit dorpskernen

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de identiteit en cultuur van de drie dorpskernen van Blaricum. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het college van B&W, als eerste stap in het verzamelen van input voor de herijking van de toekomstvisie van Blaricum.

De resultaten van hun onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een informatieavond op 19 juni 2019. Was u niet in de gelegenheid om daarbij aanwezig te zijn? Of wilt u een en ander nog eens nalezen? Download dan de presentatie of de drie onderzoeksrapporten.