Verkiezingen 2019

In 2019 zijn er 3 verkiezingen: Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten en voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. Op donderdag 23 mei is de verkiezing van het Europees Parlement.

  • Provinciale Staten

    Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden iedere 4 jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

  • Waterschap

    Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water. Ook neemt het Waterschap maatregelen tegen overlast door hoosbuien of langdurige droogte als gevolg van de klimaatverandering. Via de waterschapsbelasting betaalt u als bewoner hieraan mee.

  • Europees Parlement

    De verkiezing van het Europees Parlement is op 23 mei 2019. Dan mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.