Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-07-2017.

Algemeen

Gemeente Blaricum wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.blaricum.nl/(hoofdwebsite)

De gemeente Blaricum is niet eindverantwoordelijk voor de toegankelijkheid van onderstaande websites:

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie zo veel mogelijk alle content op toegankelijkheid.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting

De gemeente streeft ernaar dat de website volledig aan de Webrichtlijnen voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

Pdf-bestanden
Specificatie
Pdf-documenten op www.blaricum.nl

Oorzaak
De Webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De gemeente kan niet garanderen dat alle pdf's op de website aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg
Pdf-bestanden zijn doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen. Uitgangspunt blijft om pdf's te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Vindt u een pdf op deze website die niet voldoet aan de Webrichtlijnen? Neem dan contact op met de webmaster via webmaster@belcombinatie.nl. Geef duidelijk aan om welke pdf het gaat en waarom het niet voldoet.

Maatregelen
De gemeente inventariseert de mogelijkheden om in 2018 alle pdf's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Bestaande pdf-documenten worden niet met terugwerkende kracht aangepast.

Toegankelijke bestanden
Kunt u bestanden zoals bijvoorbeeld een pdf niet lezen? Neem dan contact op met de webmaster via webmaster@belcombinatie.nl.

Geo-informatie
De geo-informatieviewer op de webpagina Buurt- en wijkindeling is niet voor iedereen goed te gebruiken. Hier is geen oplossing voor.

Toegankelijke bestanden
Kunt u de geo-informatieviewer niet goed gebruiken? Neem dan contact op met de Geo adviseur van de BEL Combinatie via 14 035 of stuur een mail naar webmaster@belcombinatie.nl.

Geluidsbelastingkaart
De geluidsbelastingkaart op de (externe) website van Geluidregister, is niet voor iedereen goed te gebruiken. Hier is geen oplossing voor.

Toegankelijke bestanden
Kunt u de geluidsbelastingkaart niet goed gebruiken? Neem dan contact op met mevrouw Van Zwieten van de BEL Combinatie via 14 035 of stuur een mail naar webmaster@belcombinatie.nl.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar webmaster@belcombinatie.nl

We kunnen u beter helpen als u het volgende aangeeft:

  • de webpagina waarop u een toegankelijkheidsprobleem ervaart;
  • een korte omschrijving van het probleem.