Bedrijfsafval

Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars.
 
Via de website van GAD vindt u een overzicht van welke soorten afval u als bedrijf in kunt leveren bij het scheidingsstation in Hilversum. Ook kunt u daar een folder downloaden met informatie over het inzamelen van bedrijfsafval.